Seniorbostäder

Personer som är 65 år eller äldre
och som är skrivna i Stockholms stad 
kan få hyra en seniorlägenhet hos Micasa Fastigheter.
Om du är över 65 år och känner dig ensam eller bor otillgängligt kan du få förtur till en seniorlägenhet.

Många av fastigheterna är byggda 
under 1960-, 1970 och 1980-talen.
Därför är de olika varandra.
De kanske inte alltid är 
på det sätt som vi är vana vid idag.
Men alla lägenheterna ska ha sådant 
som ökar tryggheten och tillgängligheten.
Köken ska till exempel fungera 
för en person som sitter i rullstol.
Det ska finnas ledljus i badrummen 
och inga trösklar i lägenheterna.

Lägenheterna är hyresrätter
där du som bor också kan använda gemensamma lokaler.
Det finns också en lägenhet för gäster.

Seniorlägenheter är vanliga hyresrätter. 
I det här boendet ingår ingen vård. 
Om du som bor i seniorlägenhet
behöver stöd och hjälp 
kan du ansöka om hemtjänst.

Du ansöker om hemtjänst 
hos en biståndshandläggare på den stadsdelsförvaltning
som du tillhör. 
Om du behöver hälsovård och sjukvård 
ska du kontakta till exempel vårdcentralen.

Seniorboenden har för det mesta
lokaler för gemensamma aktiviteter,
tvättstugor och gästlägenheter.
Ibland kan det finnas ett café i huset.

Du kan anpassa lägenheten
efter hur du vill ha det.
Till exempel kan du välja till titthål i dörren eller säkerhetsdörr.
Sådana ändringar betalar du med högre hyra.

Så hyr du seniorboende

Micasas Fastigheter seniorlägenheter 
förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm
på telefonnummer: 08-785 88 30 
eller på webbplatsen: www.bostad.stockholm.se

Särskilda förmedlingsregler

De särskilda förmedlingsreglerna kan ge företräde i kön. Detta gäller personer över 85 år och personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner sig ensamma och otrygga.

Från 1 januari 2018 gäller reglerna nedan:

  • Personer över 85 år skrivna i Stockholms stad anmäler till Bostadsförmedlingen att de är intresserade av en seniorlägenhet hos Micasa fastigheter och kommer då att prioriteras i bostadskön.

  • Personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro kan också bli prioriterade i kön. Då behövs ett intyg från biståndshandläggare eller vårdpersonal från till exempel vårdcentralen. Intyget ska skickas med i ansökan om prioriterad förmedling och skickas till Bostadsförmedlingen i Stockholm.
Dela på: