Tillval

Micasa Fastigheter erbjuder dig som är hyresgäst i en seniorlägenhet eller i en vanlig hyresrätt att göra tillval till lägenheten.

Med tillval kan du som hyresgäst anpassa hemmet efter egna önskemål. Det kan till exempel vara en ny spis, en tvättmaskin eller ett titthål i dörren. Via länken till höger kan du se alla tillval listade.

En förutsättning för installation är att tillvalet fungerar i just din lägenhet. Det försäkrar vi oss om innan vi verkställer en beställning. Observera att tillval inte är möjligt i våra studentbostäder.

Tillgänglighet och kvalitet är A och O

Tillvalen är valda utifrån tillgänglighet och kvalitet. Tillgängligheten ligger i att produkterna är enkla att använda och underlättar för dig som hyresgäst. Med kvalitet menar vi väl fungerande produkter med lång livslängd.

Endast för hyresgäster

Endast hyresgäster hos Micasa Fastigheter kan beställa tillval. Med hyresgäst menas den person som är förstahandshyresgäst på hyreskontraktet (ej studentlägenheter). Vid uppsagt hyresavtal kan inga nya beställningar göras.

Beställning – sker efter bedömning

Beställ tillval genom att ringa Micasa Fastigheter på telefon: 08-508 360 01 eller mejla: tillval@micasa.se.

För att vara säkra på att önskat tillval är möjligt i aktuell lägenhet gör vi alltid en bedömning innan beställningen sker. Bedömningen görs av våra tillsynspersoner.

Är lägenheten lämplig för önskat tillval får du en bekräftelse hemskickad. Bekräftelsen ska du returnera underskriven till Micasa Fastigheter. När bekräftelsen nått Micasa gör vi beställningen hos leverantören.

Om tillvalet inte är möjligt i aktuell lägenhet kontaktar vi dig som gjort beställningen.

Priser och betalning

Tillvalen höjer standarden i lägenheten och betalas genom hyrespåslag och i vissa fall ett engångsbelopp. När både engångsbelopp och hyrespåslag anges i produktlistan betalas båda beloppen.

Tillvalet hör till lägenheten

Tillvalet hör till lägenheten och övertas av nästa hyresgäst vid en eventuell flytt. Det gäller även då betalning skett genom engångsbelopp.

Ångerrätt

Som hyresgäst har du ångerrätt på 14 dagar från det att Micasa Fastigheter har fått en underskriven bekräftelse i retur från dig. Efter ångerperioden saknas möjlighet att ångra sig.

Skulle arbete, på hyresgästens förfrågan, ha påbörjats i bostaden inom 14 dagar från att Micasa Fastigheter fått bekräftelsen i retur, är det inte möjligt att ångra sig. Avbeställning sker genom att ringa Micasa eller e-posta tillval@micasa.se

Garantier och service

Garantitiden är två år för samtliga produkter i tillvalslistan. Skulle några problem med varan uppstå under garantitiden är du välkommen att kontakta felanmälan.

Hyresgästen ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt fabrikantens anvisningar. Micasa Fastigheter ansvarar för underhåll och service, om inget annat anges.

Dela på: