Miljö och energi

Micasa Fastigheter arbetar för att höja fastigheternas miljöprestanda.

Micasas miljöprogram fastställer företagets miljömål och innefattar förutom bolagets egna ambitioner också de mål som ingår i Stockholm stads miljöprogram.

Micasa Fastigheters ledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 för miljö samt ISO 50001 för energi. Ett certifierat ledningssystem gör det möjligt att upprätthålla ett systematiskt miljö- och energiarbete där bolaget hela tiden strävar efter att förbättra sitt arbetssätt.

En långsiktigt hållbar förvaltning, drift och byggande ska leda till giftfria, koldioxidneutrala och resurseffektiva byggnader. För att nå det målet har vi satt tre övergripande och långsiktiga mål för perioden 2015-2020:

  • Fastighets- och transportrelaterade koldioxidutsläpp ska minska med 40 procent (jämfört med 2011)
  • 90 procent av fastighets­beståndet ska erbjudas möjlighet till insamling av matavfall.
  • 90 procent av alla produkter och material som används i Micasas byggprojekt och drift ska vara rekommenderade eller accepterade enligt Byggvaru­bedömningens kriterier.

 

Synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter eller förbättringsförslag angående Micasa Fastigheters miljö- och energiarbete kan du skicka dem till info@micasa.se

Dela på: