Konst

En procent av kostnaden för all om, till- och nybyggnad som görs hos Micasa Fastigheter ska gå till konstnärlig gestaltning av fastigheten.

Det är givetvis budgeten som sätter gränser men lika mycket har designen av lokalerna betydelse. Ibland integreras konstverket i miljön, ibland är den fristående och ibland placeras konstverket utomhus.  Det är en kreativ process som växer fram i samarbete mellan Micasa Fastigheter, Stockholm konst och konstnären.

Här kan du läsa om Micasa Fastigheters konstvandringar och konstboken som gavs ut 2013. Du kan också läsa en intervju med Mårten Castenfors, VD för Stockholm konst, om den offentliga konstens betydelse.

Dela på: