Om Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior- och studentboenden.

Micasa Fastigheter i siffror:

  • Fastighetsbeståndet omfattar 121 fastigheter.
  • Beståndet omfattar drygt 1 miljon kvadratmeter.
  • Omsättningen är drygt 1 miljard kronor
  • Antal grupp- och servicehusbostäder: 5 465
  • Antal studentbostäder: 199
  • Antal seniorbostäder: 1 749
  • Övriga bostäder: 228
  • Totalt ca 8 343 lägenheter
Dela på: