Om Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior- och studentboenden.

Micasa Fastigheter i siffror:

  • Fastighetsbeståndet omfattar 118 fastigheter.
  • Beståndet omfattar drygt 1 miljon kvadratmeter.
  • Omsättningen är drygt 1 miljard kronor
  • Antal grupp- och servicehusbostäder: ca 5 600
  • Antal seniorbostäder: ca 1 700
  • Övriga bostäder: ca 300
  • Totalt ca 7 600 lägenheter
Dela på: