Vi bygger nytt i Rinkeby Allé

Det ska bli spännande att bygga nytt. Upphandling samverkansentreprenad Rinkeby allé går enligt plan.

Vi har för avsikt att publicera förfrågningsunderlaget måndag den 15 juli 2019.
Frågor ställda innan vecka 32 kommer besvaras under vecka 33. Sista dag för frågor är torsdag 22 augusti och svar lämnas senast 23 augusti.
Datum för anbudsinlämning är 2 september 2019.

Vi väntar med spänning över responsen från entreprenörer som vill vara delaktiga i vår resa mot att skapa nya omsorgsfastigheter och bidra till utbyggnad av infrastruktur och samhällsutveckling i Stockholm stad.Foton: Winroth arkitekter AB


Dela på: