Ägardirektiv och bolagsmål

Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål och uppgifter i samband med beslut om budget för Stockholms stad. I ägardirektiven framgår bolagets inriktning.

Ägardirektiv och bolagsmål

Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger, anskaffar, bygger och förvaltar, vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorbostäder, LSS-boenden och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt.

Övergripande bolagsmål

Kunden upplever Micasas produkt och service som marknadsledande.

Dela på: