Uppförandekod

Uppförandekoden berättar om vårt agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning, medarbetare och leverantörer.

Vi önskar att koden också respekteras av våra kunder, samarbetsparter och de som i olika sammanhang företräder Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Uppförandekoden lyfter fram områden som affärsetik, samhällsengagemang, bolagskultur och miljöansvar

 

 

 

 

 

Dela på: