Ansvarsfördelning mellan stadsdelsförvaltningar och Micasa

Om något går sönder eller börjar fungera dåligt i fastigheten, gäller det att veta vem som ansvarar för vad.

Ansvaret regleras i Samverkansavtalet mellan stadsdelsförvaltningarna och Micasa Fastigheter. Vem som står för kostnaden följer ansvarsfördelningen.

Om du själv inte kan avhjälpa ett fel som är stadsdelens ansvar kan du kontakta Micasas kundtjänst. De kan ge svar på om åtgärden kan utföras av Micasa och sedan faktureras stadsdelen. Du kan ladda ned broschyren som beskriver ansvarsfördelningen i pdf-form här bredvid.

Ett nytt avtal tecknades 2020 mellan Micasa och stadsdelsförvaltningarna som medför att stadsdelsförvaltningarna numera genomföra enklare åtgärder på egen hand. Dessa åtgärder omfattas alltså inte av samverkansavtalet och är stadsdelsförvaltningarnas ansvar enligt ansvarsfördelningen i avtalet som har godkänts i tolkningsgruppen. Stadsdelsförvaltningarna har som regel upphandlat dessa tjänster på egen hand eller har egen personal som åtgärdar den typen av tjänster.

Exempel på enklare åtgärder som stadsdelsförvaltningarna själva utför:

  • Sätta upp krokar, hyllor, lampor, haspar, skyltar
  • Montera duschdraperi/stång, gardinstång, tittöga/dörröga, pappershållare, dörrstängare
  • Flytta möbler
  • Byte av lysrör/glödlampor/ljuskällor, toa-sits, batteri i brandvarnare
  • Inköp och montering av brandfilt och brandskylt
  • Plombering av utrymme
  • Upphöjning av tvättmaskin.
Dela på: