Konst

Ta chansen att se Vårsalongen i lugn och ro från din egen dator. Micasa och Liljevalchs filmar varje år en visning av salongen som ett tillgänglighetsprojekt.

Micasa Fastigheter arbetar enligt 1%-regeln, det vill säga en procent av kostnaden för om-, till och nybyggnader går till konst.

Det är givetvis budgeten som sätter gränser men lika mycket har designen av lokalerna betydelse. Ibland integreras konstverket i miljön, ibland är den fristående och ibland placeras konstverket utomhus. Det är en kreativ process som växer fram i samarbete mellan Micasa Fastigheter, Stockholm konst och konstnären.

Här kan du läsa om Micasa Fastigheters konstvandringar och konstboken som gavs ut 2013. Du kan också läsa en intervju med Mårten Castenfors, VD för Stockholm konst, om den offentliga konstens betydelse.

Dela på: