Trygghet en viktig parameter

Tryggheten är en viktig parameter för våra hyresgäster. Trädgården ska vara tillgänglig och välskött. Utemiljön ska utformas till att skapa trygghet och hemkänsla. Gärna en ombonad växtlighet, men genomsiktligheten måste prioriteras. För dem som inte kan röra sig i trädgården ska utemiljön kunna upplevas från balkonger och fönster.

- Belysning i trädgården är en annan viktig punkt, samt att entréerna är tydligt markerade och belysta när man kommer med buss eller färdtjänst, säger Madeleine Elmquist, strategiskt utemiljöansvarig.

Orienteringsförmågan för den som har problem med minnet underlättas genom att man i trädgården skapar landmärken såsom träd, lusthus, skulpturer, vatten eller blomsterurnor. Bra också med tydligt markerade skyltar på in- och utgångar, och inhägnad mot allmänna ytor.

För de som vistas i trädgården kan det vara bra med halk- och snubbelfria markbeläggningar, bänkar för vilopauser och ledstänger där det behövs. 

Dela på: