Historik om Kista servicehus

Kista servicehus invigdes 1977, samtidigt som centrumanläggningen. 

Bostadskvarteren är några år äldre. Från början var det ett pensionärshotell, som 1989 delvis byggdes om till gruppbostäder. 2004 övertogs komplexet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som fortsatt modernisera och utveckla boendet. Huset rymmer även butiker och andra funktioner.

Kista servicehus uppfördes av Svenska Bostäder och ritades av arkitekten Carl Deurell vid Stockholms fastighetskontor. Det består av tre höga parallella huskroppar sammanbyggda i markplan. Mot Kista torg präglas fasaden av stora burspråk. I övrigt är de hållna i en ljus slätputs. Efter 1960-talets monotona stadsbyggande var variation och stadsmässighet ledord.

Kista är Stockholms sista kompletta ABC-stad, med arbete, bostäder och centrum, vilket var det ideal som rådde sedan utbyggnaden av Vällingby på 1950-talet. Kista har haft bofast befolkning mycket långt tillbaka i tiden, men omnämns i jordeböcker först 1807. Namnet har tolkats som plats för en inhägnad. Dagens kvartersnamn är ur kategorin Danmark.

Dela på: