Prästgårdshagen 2

Älvsjö servicehus

 • Prästgårdshagen%202.jpg
 • Prästgårdshagen%202_2.jpg
 • Prästgårdshagen%202_4.jpg
 • Prästgårdshagen%202_5.jpg
 • Prästgårdshagen%202_6.jpg
 • Prästgårdshagen2_3.jpg
 • Prästgårdshagen%202.jpg
 • Prästgårdshagen%202_2.jpg
 • Prästgårdshagen%202_4.jpg
 • Prästgårdshagen%202_5.jpg
 • Prästgårdshagen%202_6.jpg
 • Prästgårdshagen2_3.jpg

Servicehuset uppfördes 1984. I dag finns här servicelägenheter, vård- och omsorgsboende, gruppboenden, dagvård och korttidsboende. Dessutom finns restaurang och verksamhetslokaler. Korttidsparkering samt garage med förhyrningsplatser finns.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Övriga
Adress Spikskogatan 1, 125 44 Älvsjö
Stadsdel Älvsjö
Område Älvsjö
Area BRA 16177 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: