Trehörningen 1

Trekantens servicehus

 • Trehörningen1.jpg
 • Trehörningen10.jpg
 • Trehörningen11.jpg
 • Trehörningen12.jpg
 • Trehörningen2.jpg
 • Trehörningen3.jpg
 • Trehörningen4.jpg
 • Trehörningen5.jpg
 • Trehörningen6.jpg
 • Trehörningen7.jpg
 • Trehörningen8.jpg
 • Trehörningen9.jpg
 • Trehörningen1.jpg
 • Trehörningen10.jpg
 • Trehörningen11.jpg
 • Trehörningen12.jpg
 • Trehörningen2.jpg
 • Trehörningen3.jpg
 • Trehörningen4.jpg
 • Trehörningen5.jpg
 • Trehörningen6.jpg
 • Trehörningen7.jpg
 • Trehörningen8.jpg
 • Trehörningen9.jpg

Fastigheten ligger vackert beläget intill sjön Trekanten. I huset, som byggdes 1986, finns 100 lägenheter, dagverksamhet, kiosk, restaurang samt vårdcentral.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Servicehus
Adress Lövholmsvägen 25, 117 65 Stockholm
Stadsdel Hägersten-Liljeholmen
Område Gröndal
Area BRA 13 975 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: