Bodö 1

Micasa Fastigheters kontor

 • Kontoret1.jpg
 • Kontoret2.jpg
 • Kontoret3%20[1].jpg
 • Kontoret3%20[2].jpg
 • Kontoret3.jpg
 • Kontoret1.jpg
 • Kontoret2.jpg
 • Kontoret3%20[1].jpg
 • Kontoret3%20[2].jpg
 • Kontoret3.jpg

Idag utgör fastigheten Micasas huvudkontor. Fastigheten har tidigare ägts av Svenska bostäder som använt det som distriktskontor. Fastigheten har också använts som närpolisstation.

Summering

Typ av lokal Övriga
Adress Nordkapsgatan 3, 164 36 Kista
Stadsdel Rinkeby Kista
Område Husby

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
 • Det finns miniteleslinga eller annat hörhjälpmedel vid receptionsdisken.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se