Historik om Västberga gård 1

Västberga har anor från 1300-talet när marken ägdes av Klara kloster. 

På 1500-talet var det en mindre by med tre hemman och 1644 fick gården sätesrättigheter. Det innebar befrielse från att betala skatt till Kronan och Västberga kom att bli en av de största gårdarna i Stockholms södra omgivningar, med flera prominenta familjer bland innehavarna. 

Gårdens huvudbyggnad är ett spritputsat timmerhus, som härstammar från slutet av 1600-talet och genomgått många förändringar. Den utbyggda salen på gårdssidan är det enda som erinrar om barocken. Det höga brutna mansardtaket och frontespisen, som är den del av fasaden som skjuter upp genom takfoten, är 1700-talstillskott. Fasadbehandlingen är än senare liksom de träpanelade flygelbyggnaderna. 

Mot slutet av 1800-talet tog exploateringen av ytterområdena fart. 1916 köptes stora delar av Västbergas ägor för industri- och bostadsändamål. 1935 förvärvade Stockholms stad resterande mark och gården varefter den genomgått några ombyggnader för att anpassas till olika verksamheter. 2003 renoverades delar av huvudbyggnaden och 2004 övertogs Västberga gård av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 

Dela på: