Skötsel av badrum

Väggar med keramiska plattor

Kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten, eventuellt med neutral eller svagt allrengöringsmedel. Vid kraftig nedsmutsning skursvamp eller skurborste tillsammans med alkaliskt rengöringsmedel.

Kalkavlagringar som bildats på grund av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med svagt surt rengöringsmedel, till exempel ättiksprit. Fogarna ska vattenmättas före tvättningen. Avsluta rengöringen med mjuk svamp och vatten. Torka med ren trasa.

Golv

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten samlas i pölar utan använd en duschraka eller fönsterskrapa och för ned vattnet i golvbrunnen. Förvara skrapan så att gummit inte har kontakt med våtrumsväggen/våtrumsgolvet. Tvätta golvet emellanåt med vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Eftertorka med vatten.

Fläckar som inte är vattenlösliga till exempel skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel kan vandra in i plastmaterialet och bita sig fast. Dessa är viktiga att snabbt tvätta bort. Eftertorka med vatten. Var försiktig med starka lösningsmedel som aceton, perkloretylen, thinner och toulen.

Badrumsporslin

Rengör porslinet ofta så smuts och kalk inte biter sig fast. För daglig rengöring använd en mjuk trasa/borste och eventuellt rengöringsmedel. Kalkfläckar kan avlägsnas med ättiksbaserat rengöringsmedel.

WC

Använd tvållösning eller milt rengöringsmedel, aldrig klorinbaserat eller slipande medel. Torka av med ren trasa. Kalk- och urinfläckar under sitsringen ska torkas bort så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort, gnid upprepade gånger med varmt tvålvatten på en mjuk trasa. Lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så tvättmedel och vatten kan torka.

Blandare 

Rengör blandaren regelbundet med en mjuk trasa för att undvika kalk och fula fläckar. Vid rengöring används flytande neutrala rengöringsmedel eller tvållösning.

Eftertorka med en mjuk torr trasa. Om kalkavlagringar skulle uppstå kan dessa tas bort med hushållsättika och vatten. Använd aldrig sura eller klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel då fula fläckar och skador kan uppstå på ytan. Undvik även att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, det finns risk att inbyggda delar kan ta skada.

Avloppsbrunn 

Rensa avloppsbrunnen i badrummet vid behov. 

Det är hyresgästens ansvar och du undviker stopp i brunnen. Kontakta fastighetsskötaren om du är osäker på hur du går till väga.

Dela på: