Historik om Jämlikheten

I kvarteret Jämlikheten lät Stockholms stad 2005, genom Fastighetskontoret, uppföra en villaliknande byggnad med gruppbostäder. 

Den ritades av arkitektgruppen GKAK och övertogs samma år av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Gatunamnet kommer av ett bruks- och sågverkssamhälle i södra Hälsingland där Ljusnan rinner ut i havet.

Bagarmossen fick officiellt sitt stadsdelsnamn 1963. Enligt gammal muntlig tradition har den stora mossen länge varit uppkallad efter en bagare som bodde i ett torp som kallades mosstugan. Området förvärvades av Stockholms stad 1922 och var då i det närmaste helt obebyggt. Delar av ägorna uppläts för koloniträdgårdar men först 1950 fastställdes en första stadsplan för Bagarmossens bostadskvarter.

På 1950-talet inleddes utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät. Nya stadsdelar längs nätet planerades efter ett schema med centrum och service kring en tunnelbanestation och bostäder för 10 000 personer runt om. Björkhagen var först och följdes sedan av Bagarmossen och några andra söderförorter. De nordliga delarna kring Byälvsvägen tillkom inom ramen för det så kallade Miljonprogrammet på 1960-talet.

Dela på: