Historik om Svalrocken 17

Långbro gård har anor sedan sent 1400-tal. Runt sekelskiftet 1800-1900 började dåvarande innehavaren att stycka upp ägorna, som i huvudsak exploaterades för villabebyggelse.

1937 förvärvade Stockholms stad de delar som ännu inte var bebyggda. Först 1938 fastställdes en stadsplan, som i stort anpassades efter befintliga kvarter.

Långbroberg pensionärshotell uppfördes 1984-85 av det allmännyttiga bolaget AB Familjebostäder. Det ligger på en bergshöjd och framstår genom huvudbyggnadens bågform som en borg, som dominerar omgivningen. Långbroberg ritades av arkitekterna Per Ahrbom och Lars Fahlsten och präglas av en röd tegelarkitektur, med fina dettaljer som de smäckra takfötterna, som är karaktäristisk för 1980-talet.

Långbroberg övertogs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB 2001. Fastigheten består av två byggnadskroppar som knyts ihop av en lägre paviljong med entré och gemensamhetslokaler.

Dela på: