Historik om Stranninge 1

Tensta servicehus återspeglar 1960-talets planerings- och arkitekturideal som rådde när det så kallade Miljonprogrammet förverkligades.

Tensta servicehus byggdes 1970 av Svenska Bostäder. 1992 gjordes en större ombyggnad till gruppbostäder. 2004 övertogs ägande och förvaltning av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Modernisering och upprustning har fortsatt med inrättande av vård- och omsorgsboende. 2008 fick även gårdarna ny utformning med bland annat växthus och fontän.

Tensta servicehus återspeglar 1960-talets planerings- och arkitekturideal som rådde när det så kallade Miljonprogrammet förverkligades. En internationell modernism slog igenom på bekostnad av regionala särdrag. Produktionsvillkor och funktionsuppdelning satte sin prägel på bebyggelsen och miljön. Arkitekt till servicehuset var Gunnar Andersson.

Tensta har haft bofast befolkning i mer än 2000 år. Namnet kommer av tena, som betyder fiskmjärde. Igelbäcken var en havsvik och tidiga invånare levde på fiske. Tensta omnämns i skrift 1538, från 1600-talet redovisas två kyrkohemman och på 1800-talet fanns gården Elinsborg. Från sekelskiftet 1900 fram till 1960 var hela Järvafältet militärt övningsområde.

Dela på: