Tunet 1

Tunets seniorbostäder, Ersta Hannahemmet

 • Tunet-entré.jpg
 • Tunet-konst.jpg
 • Tunet-samlingssal.jpg
 • Tunet-trädgård.jpg
 • Tunet-entré.jpg
 • Tunet-konst.jpg
 • Tunet-samlingssal.jpg
 • Tunet-trädgård.jpg

Det tidigare servicehuset byggdes 1983. I september 2010 omvandlades fastigheten till trygghetsboende och i oktober 2017 till seniorboende. En omfattande renovering ägde rum etappvis 2010-2015. I ett av husen invigdes 2016 ett vård- och omsorgsboende.

Här finns fotvård, frisör och verksamhetslokaler.

Läs mer om Tunets seniorbostäder

Läs om fastighetens historik 

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Råckstavägen 26, 30, 32, 36, 168 62 Vällingby
Stadsdel Bromma
Område Råcksta
Area BRA 18 561 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

 

Besökare till Tunets trygghetsboende möts av en entrébyggnad vars gavel är helt täckt av en färgstark reliefmålning. Den har titeln ”Jordens frukter”, men kallas oftast ”Familjen”, och tillkom när boendet precis var inflyttat 1984.

Verket utfördes av konstnärerna Mats Rehnman och Ulrika Nyblom Rehnman tillsammans med stuckatören Luigi Inganni. Rehnman har berättat att inspirationen kom från reliefer i en medeltidskyrka på Gotland, som visar Adam och Eva när de fördrivits från paradiset. På reliefen på Tunet har de hunnit bli ett ungt par som brukar jorden tillsammans med sin son.

I hus C på Tunet har många av de boende rötter i Finland. Det har inspirerat Stefan Uhlinder (f 1953) till tapetverket ”Elämän puu (Livets träd)”. En rad bildelement visar Finlands nationalträd och nationalblomma (björk och liljekonvalj), jämnhöga med Aalto-hus, äldre torp och efterkrigstidens frontmannahus. I entrén finns också en vers ur en finsk folkvisa flankerad av folkdräktsinspirerade bårder.

”HÄR BOR JAG” är en hylla med sju olika vykort som de boende kan ta med sig, skriva och posta. Ett vykort är det optimala meddelandet, förkunnar konstnären Astrid Göransson (f 1956). 

 

Till Tunets seniorboende har Stefan Uhlinder också tagit fram tre handtryckta, och tre digitalt tryckta mönster på textil. Dessa har monterats som väggtäckande fonder i korridorssluten. Tre av mönstren är kopplade till Tunet. Det första är ”Arbotunet” med mönster av japansk katsura, magnolia, balsampoppel mfl som växer i anslutning. Det andra är ”Wernas träd” som uppstod i ett samtal med en kvinna som berättade om en oidentifierad planta som kommit upp i hennes krukväxt. Det tredje mönstret är ”Knut” som syftar på snuskungen Knut Ljunglöf som har anknytning till Råcksta.

I Tunets seniorboende har Astrid Göransson också skapat ett bibliotek i entrén och förbindelsegången till uppehållsrummet. Här finns förutom böcker, även en jordglob och en griffeltavla. På en grönmålad vägg hänger äldre målningar som donerats av människor som flyttat in.

På väg till biblioteket, från golv till tak, reser sig fyra koltecknade "vakter", fixerade direkt på väggen. Vakterna är de boendes bekanta. Restauratör och andra som arbetar i huset har stått modell.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Råckstavägen 26-36 (32 p)
Kolonistugan garage (148 p)

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se