Förebygg legionella

Vad är legionellabakterier?

Legionellabakterier är naturligt förekommande i allt vatten – i sjöar, vattendrag och mark. I vattenverk renas vattnet till låga, neutrala nivåer av bakterier innan det går ut som dricksvatten.

För att undvika problem med legionella är vattentemperatur av stor vikt. Vid temperaturer över 50 grader dör legionellabakterien. Vid temperaturer under 20 grader förökar den sig inte. 

Hur sprids bakterierna?

Om vatten står stilla länge, i till exempel duschslangar, kan legionellabakterier växa. Det är därför viktigt att spola igenom kranar ordentligt om de inte använts på länge.

Förebygg tillväxt av bakterierna

Som en säkerhetsåtgärd för att undvika legionellabakterier, spola i vattenkranar i handfat, dusch och kök 5 till 10 minuter innan tvättning, dusch eller disk.

Blir man sjuk av legionella?

Legionella kan orsaka legionärsjuka och pontiacfeber om bakterierna kommer ner i lungorna. Personer med lågt immunförsvar löper större risk att bli sjuka. Legionella sprider sig till människor via inandning av vattenångor.

Det är ofarligt att dricka vatten som innehåller legionella.

Micasas rutiner

För att undvika bakterien håller Micasa en vatten-temperatur på över 50 grader i alla fastigheter. För att undvika skållningsrisk bör tappvarmvattnet inte vara varmare än 60 grader Celsius. Kallvattnet hålls tillräckligt kallt för att bakterierna inte ska trivas.

För säkerhet och kontroll genomför Micasa regelbundet rutinmässiga mätningar av vattnet och vidtar åtgärder om förhöjda värden uppstår.

Vårdverksamheter har egna rutiner

Varje vårdverksamhet har egna rutiner för hur tillväxt av legionella ska förebyggas.

Dela på: