Faktablad om skadedjur

Micasa samarbetar med Anticimex för bekämpning av skadedjur.

Här hittar du broschyrer och faktablad från Micasa och Anticimex om hur olika typer av skadedjur kan förebyggas och bekämpas. Broschyrerna ger tips om vad verksamheter ska göra vid misstanke om att skadedjuret finns i fastigheten.

Öppna Så bekämpar vi vägglöss tillsammans som PDF

Öppna: Ta inte med vägglössen hem 

Dela på: