Fläckborttagning

Spill och läckage

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp, så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Fläckar, föroreningar och förslag på rengöringsmedel 

Nedan följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämpliga rengöringsmedel.

Fett, öl, vin, glass, olja, metallskrap av aluminium:

Alkaliskt rengöringsmedel – allrengöring eller grovrengöring, samt soda eller kaustiksodalösningar. Observera att alkaliska rengöringsmedel är avfettande och därmed uttorkande för huden. Skydda ögon, slemhinnor och hud.

Kraftigt färgande vätskor, som rödvin och rödbetsspad:

Alkaliskt och bleknande rengöringsmedel – Klorin i spädning efter tillverkarens rekommendation för fläckborttagning.

Kalkutfällningar, cement, bruk, rostfläckar och metallskrap av stål:

Sura rengöringsmedel – klinkerrent, ättiksyra eller ättiksprit och murtvätt. 

Gummi, stearin och paraffin:

Lösningsmedel – aceton, sprit, T-röd och rengöringsbensin.

Färgspill från olje-/alkydfärg, motorolja och asfaltsfläckar:

Lösningsmedel – lacknafta, T-grön.

Färgspill akrylatfärg:

Vatten – utspädning av färgen med mycket vatten och upptorkning.

Färgfläckar som torkat:

Mekanisk rengöring – skrapa med rakblad eller använd färgborttagningsmedel.

Dela på: