Historik om Palsternackan 3

Enskede nya servicehus, med 87 lägenheter samt dagverksamhet, uppfördes ursprungligen som pensionärshem av Stockholms stads Fastighetsnämnd 1952. 

Det genomgick ett flertal om- och tillbyggnader på 1980-talet och år 2001 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Under 2014 öppnar Palsternackan seniorboende i en del av fastigheten.

Området tillhörde Enskede Gårds ägor som var ett av Stockholms stads många markförvärv under det tidiga 1900-talet. En stadsplan fastställdes 1908, för en utbyggnad med i huvudsak småhus i vad som blev Stockholms första trädgårdsstad. På 1950-talet, när servicehuset byggdes, pågick utbyggnaden av tunnelbanenätet för fullt. Nya orter som Bagarmossen och Kärrtorp träddes som pärlor på ett radband.

Kvarteret Palsternackan 3 består av tre separata men hopbundna byggnadsvolymer, av vilka det är höghuset med tolv våningar som dominerar. Det har en tidstypiskt stram och monolitisk karaktär helt utan några rent dekorerande inslag. Arkitekter var far och son Carl och Hans Åkerblad. Hans var under många år även förtroendevald ledamot av Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela på: