Felanmälan

Har du problem med något i din lägenhet? Gör en felanmälan här i formuläret nedan.

Viktig rutin vid felanmälan

För att underlätta både återkoppling och administrativt arbete är det viktigt att vår kundtjänst får följande uppgifter vid felanmälan:

• En detaljerad beskrivning av felet
• Namn på verksamheten
• Gatuadress, våningsplan och vilket utrymme det gäller
• För- och efternamn på anmälaren
• E-postadress
• Telefonnummer
• Referens för eventuell vidarefakturering (det kan vara kostnadsställe, namn eller liknande)

När kommer åtgärd ske

Felanmälningar prioriteras olika beroende på vad det är för fel. Ärenden som kan orsaka skada för person eller fastighet prioriteras alltid högst. Vid övriga ärenden kommer en tekniker ut inom sex arbetsdagar för att antingen åtgärda på plats, beställa reservdelar eller tillkalla expertis. Vi arbetar alltid för att kunna hjälpa er så snart som möjligt.

Formulär för felanmälan (akuta ärenden utanför kontorstid anmäls via telefon)

Felanmälan:
Hyresgäster

Antal felaktiga fält . Det som blev felaktigt är markerat nedan

* = Obligatorisk uppgift

*

*

*

**


Tack! Vi har nu tagit emot din felanmälan.

Ett fel har uppstått och felanmälan kunde inte skickas. Kontakta oss på 08-508 360 01 för att göra en muntlig felanmälan eller försök igen lite senare.

Ovanstående stoppar spam och måste kryssas i.

Felanmälan:
Verksamheter

Antal felaktiga fält . Det som blev felaktigt är markerat nedan

* = Obligatorisk uppgift

*

*
*

*


*


Tack! Vi har nu tagit emot din felanmälan.

Ett fel har uppstått och felanmälan kunde inte skickas. Kontakta oss på 08-508 360 01 för att göra en muntlig felanmälan eller försök igen lite senare.

Ovanstående stoppar spam och måste kryssas i.
Dela på: