Felanmälan

Har du problem med något i din lägenhet? Gör en felanmälan här i formuläret nedan.

Tänk på att:

För att Micasa ska kunna åtgärda felet effektivt underlättar det om vi har alla uppgifter som behövs redan från början.

1 Beskriv felet detaljerat.

2 Uppge namn, gatuadress, våningsplan och lägenhetsnummer eller vilket utrymme det gäller.

3 Sker anmälan från en verksamhet, uppge om personal släpper in teknikern eller om den boende själv öppnar.

4 Uppge namn och telefonnummer på den som anmäler felet.

5 Uppge till vilken e-postadress och telefonnummer återkoppling kan ske.

När kommer åtgärd ske

Felanmälningar prioriteras olika beroende på vad det är för fel. Ärenden som kan orsaka skada för person eller fastighet prioriteras alltid högst. Vid övriga ärenden kommer en tekniker ut inom sex arbetsdagar för att antingen åtgärda på plats, beställa reservdelar eller tillkalla expertis. Vi arbetar alltid för att kunna hjälpa er så snart som möjligt.

Formulär för felanmälan (akuta ärenden utanför kontorstid anmäls via telefon)

Felanmälan:
Hyresgäster

Antal felaktiga fält . Det som blev felaktigt är markerat nedan

* = Obligatorisk uppgift

*

*

*

**


Tack! Vi har nu tagit emot din felanmälan.

Ett fel har uppstått och felanmälan kunde inte skickas. Kontakta oss på 08-508 360 01 för att göra en muntlig felanmälan eller försök igen lite senare.

Ovanstående stoppar spam och måste kryssas i.

Felanmälan:
Verksamheter

Antal felaktiga fält . Det som blev felaktigt är markerat nedan

* = Obligatorisk uppgift

*

*
*

*


*


Tack! Vi har nu tagit emot din felanmälan.

Ett fel har uppstått och felanmälan kunde inte skickas. Kontakta oss på 08-508 360 01 för att göra en muntlig felanmälan eller försök igen lite senare.

Ovanstående stoppar spam och måste kryssas i.
Dela på: