Grönskande entré och samlingsplats för medarbetarna

Stefan Matsson är den som har tagit fram växtförslaget till utemiljön kring Micasa Fastigheters huvudkontor i Järva.

Han är en välkänd och rutinerad trädgårdsmästare, kursledare och trädgårdskonsult som har gjort sig ett namn kanske främst genom sina 26 år som stadsträdgårdsmästare i Enköping, men även som konsult åt olika fastighetsbolag och som en populär föredragshållare.

Tillsammans med Cedervalls landskapsarkitekter och Micasa Fastigheters egen trädgårdsmästare Ramona Schrenk lade han grunden till trädgården och dess gestaltning i samband med huvudkontorets flytt till Järva.

-Tanken var att skapa en grönskande entré och samlingsplats för personalens utevistelser med ett vilsamt och inspirerande uttryck för både besökare och de som arbetar på kontoret, säger Stefan. Det gäller att spela på alla strängar genom att varva det vintergröna med blommor i olika färger för att få trädgården att leva året runt. Jobbar man bara med perenner blir det som att spela med bara en sträng på gitarren.

I trädgården ska finnas något som blommar under de flesta snöfria månader och Stefan har jobbat med både vertikala och horisontella inslag för att skapa dynamik. Enarna är exempel på de vertikala linjerna och de klippta idegranshäckarna  på de horisontella.

- Vi har också försökt göra en färgpalett med blommor i blått, rosa och vitt för att få en sval känsla, säger Stefan som är väldigt nöjd över resultatet.

 

Dela på: