Historik om Svedjaren 1

Torpen Hagsätra och närliggande Ormkärr hörde båda till Älvsjö gård och låg på ägor som Stockholms stad förvärvade 1930.

Först 1957 fastställdes en generalplan varefter byggandet påbörjades. Hagsätra valdes som namn för den nya stadsdelen eftersom det lät trevligare än Ormkärr. Namnet avser ursprungligen en inhägnad skogsäng.

Hagsätra planerades enligt den modell för tunnelbaneförorter som staden utarbetat, vilket innebar ett centrum med handel och service kring en tunnelbanestation och runt detta bostadskvarter för ungefär 10 000 invånare. Stadsplaner upprättades av Josef M Stäck vid Stadsbyggnadskontoret och vid mitten av 1960-talet var Hagsätra i princip fullt utbyggt. Viss kompletteringsbebyggelse har tillkommit efteråt.

Fastigheten Svedjaren 1 uppfördes 2002 av AB Stockholmshem men övertogs 2004 av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Kvartersnamnet har liksom många i området med skogsbruk att göra. Att svedja är att bränna skog för att kunna odla marken.

Dela på: