Viktigt för hyresgästerna att trädgården är välskött

Micasa har sammanlagt cirka 120 fastigheter med olika typer av trädgårdar och utemiljö. Och just utemiljön är en viktig prioritering för Micasa som fastighetsägare.

Madeleine Elmquist har ansvaret för att de sköts om på ett tillfredsställande sätt. Till sin hjälp har hon en rad entreprenörer som ser till att trädgårdarna alltid är välskötta och fungerande.

- Det är extra viktigt eftersom många av våra hyresgäster inte är så mobila, vissa kommer inte ens ut, säger hon. Att titta ut på en vacker och välskött plantering är en del av livskvaliteten för dem!

I underhållet ingår att hålla gräsmattor välklippta, rabatter rensade från ogräs, nerfallna grenar och kvistar bortrensade, papperskorgar tömda och skräp bortplockat. Det kan också vara att laga spruckna plattor, beskära träd och buskar samt att skotta bort snö och is under vinterhalvåret.

Madeleine har i princip daglig kontakt med sina entreprenörer och stämmer av vad som ska göras. Cirka fyra gånger per år gör hon en besiktning tillsammans med entreprenören och en extern besiktningsman för att se att arbetet fungerar och sköts enligt uppdrag.

- Vi får en hel del feedback från de boende som tycker att trädgårdarna är väl omhändertagna, säger Madeleine. Vi har vid upprepade tillfällen fått höga betyg i nöjdkundindex, vilket är jätteroligt!

Dela på: