En procent-regeln

Sedan 1963 finns det en regel som säger att när Stockholms stads bolag bygger nytt eller om, så ska en procent av budgeten avsättas till konst i anslutning till projektet.

Stockholm konst är en del av Stockholms stads kulturförvaltning och ser till att en procent-regeln följs.

När ett nytt bostadsprojekt planeras träffar en projektledare från Stockholm konst arkitekten och landskapsarkitekten och gör sedan ett konstprogram med förslag på var man skulle kunna placera ett konstverk och förslag på vilken konstnär.

- Det är viktigt med lite irrationella strukturer i det strikta tänkandet som det är att bygga bostäder, säger Mårten Castenfors som är VD för Stockholm konst tillika Liljevalchs konsthall. Om vi kommer in redan på planeringsstadiet kan vi göra mer av gestaltning och mindre av traditionell utsmyckning. Vi kan jobba med en fasad eller till exempel integrera konstverket som ett bruksföremål. För de hyresgästerna blir det ett mervärde i boendet.

- Att få ut samtidskonsten i andra miljöer är ett demokratiskt projekt, fortsätter han.

Möjlighet för konstnärer

För konstnären är det en möjlighet att exponera sig och få uppmärksamhet kring sitt konstnärskap. Tidigare var det en speciell genre med offentlig konst, och bland konstnärerna hade det kanske lägre status.

-  Men det är ett annorlunda läge nu, säger Mårten. Det är tufft att vara konstnär och bara en handfull kan leva på sin stafflikonst och då är det här ett bra uppdrag. Vi har en rad väletablerade konstnärer som tycker att det är kul att jobba med offentlig miljö. Bland våra konstnärer hittar vi till exempel Dan Wolgers, Charlotte Gyllenhammar och Lena Cronqvist.

Men vi jobbar med allt från nykläckta Konstfackelever till konstnärer som är runt 76 år.

Mårten tycker att Micasa Fastigheter har varit väldigt öppna för att hitta lösningar, kanske bättre än andra kommunala bolag som han jobbar med. Det är en balansgång att hitta uttryck som inte är för moderna och svåra men ändå inte för traditionella. Konst ska beröra, men den får inte vara för smal och intellektuell när den visas i offentliga miljöer. Det som passar på ett coolt innerstadsgalleri fungerar inte alltid i ett äldreboende.

- Ibland kan det bli lite snurrigt, säger Mårten. Konstnären har sina idéer, sin vision, och sedan finns det en rad aspekter med funktionalitet. Det är mitt jobb att få till den balansen, vilket jag ser som en utmaning.

Dela på: