Behandling av personuppgifter

Micasa Fastigheter följer de lagstadgade reglerna för behandling av personuppgifter, GDPR (General data protection regulation), som innebär ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation), har sin grund i de mänskliga rättigheterna. Varje människa har rätt till skydd och respekt av för sitt privat- och familjeliv och sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig som privatperson, ett stärkt skydd för dina rättigheter.
Micasa Fastigheter är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.
Vi har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att bolaget följer dataskyddsförordningen. Du är välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du har frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som identifierar en enskild person, till exempel namn, bild, rörlig bild och telefonnummer. Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du anförtror Micasa Fastigheter dina personuppgifter.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behöver behandlas i olika sammanhang när du har kontakt med Micasa Fastigheter, till exempel när du söker bostad, gör en felanmälan eller kontaktar oss med frågor.

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag. Det innebär att brev, ansökningar, e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att begära ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Om handlingar omfattas av sekretess, lämnar vi däremot inte ut dem. Vi lämnar inte heller ut dina uppgifter för till exempel marknadsföring.

Micasa Fastigheter sparar uppgifter som behövs för att bolaget ska kunna fullfölja åtagandet mot dig. Ibland behöver uppgifter sparas längre för att uppfylla bestämmelser i till exempel arkivlagstiftningen.
Via länken till höger här på sidan kan du läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Registrerade personer har starka rättigheter genom dataskyddsförordningen. Till exempel har du rätt att få veta hur Micasa Fastigheter behandlar dina personuppgifter, få ett registerutdrag eller få uppgifter rättade eller raderade.
Om du tycker att Micasa Fastigheter inte följer dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) imy.se

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Micasa Fastigheter ansvarar för behandling av personuppgifter. Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till bolaget.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 556581-7870
Besöksadress Nordkapsgatan 3
Box 1298 164 29 Kista
Telefon: 08-508 360 00
E-post: info@micasa.se

Dataskyddsombud

Anne Tawastman

Telefon: 08-508 360 00
E-post: info@micasa.se

Dela på: