Behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler för behandling av personuppgifter, dataskyddsförordningen/GDPR (General data protection regulation). Micasa Fastigheter välkomnar de nya reglerna som innebär ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag. Det innebär att brev, ansökningar, e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att begära ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Om handlingar omfattas av sekretess, lämnar Micasa Fastigheter däremot inte ut dem.

Micasa Fastigheter skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du anförtror Micasa Fastigheter dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som identifierar en enskild person, till exempel namn, bild, rörlig bild och telefonnummer. Micasa följer lagar till skydd för den personliga integriteten, god sed inom fastighetsbranschen samt interna rutiner för att skydda den personliga integriteten.

Micasa Fastigheter har ett dataskyddsombud som har till uppgift att kontrollera att bolaget följer lagar, riktlinjer och rutiner.

Micasa Fastigheter sparar uppgifter som behövs för att bolaget ska kunna fullfölja åtagandet mot dig. Bolaget sparar bara uppgifter så länge som de behövs.

Via länken till höger här på sidan kan du läsa mer om hur Micasa Fastigheter skyddar dina personuppgifter.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Micasa Fastigheter ansvarar för behandling av personuppgifter. Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till bolaget.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 556581-7870

Besöksadress Nordkapsgatan 3
Box 1298 164 29 Kista
Telefon: 08-508 360 00
E-post: info@micasa.se

Dataskyddsombud: Anne Tawastman

Telefon: 08-508 360 00
E-post: info@micasa.se

Dela på: