Historik om Guldbröllopsminnet

Byggnaden uppfördes ursprungligen som privatbostad 1907. 

År 1922 förvärvades den av en stiftelse, som bildats till minne av kung Oscar II:s och drottning Sophias guldbröllopsdag, 6 juni 1907. Stiftelsen grundade ett hem för barn med ledtuberkulos, som drevs fram till 1957. Då förvärvades det av Stockholms stad och året därpå invigdes Hamnvikshemmet. Sedan år 2005 förvaltas det av Micasa Fastigheter.

Byggnaden ritades av den norskfödde arkitekten Karl Güettler som själv bodde i Nynäshamn och satte sin prägel på många hus när Villastaden etablerades efter sekelskiftet 1900. Arkitekturen präglas av tidens nationalromantik med drag av allmogestil. Typiska drag är det höga branta taket, de dekorativa snickerierna, fasadpanelen som varierar mellan våningarna liksom färgsättningen med falurött och vita foder och knutar.

Huset har byggts om och till vid olika tillfällen. Tidigt flyttades hela entrépartiet i två våningar fram. Fönstren har bytts och åren 2011–2012 lät Micasa göra en genomgående invändig modernisering och utvändig upprustning av alla ytskikt.

Dela på: