Avfall

Många olika boenden och verksamheter i fastigheterna genererar också mycket avfall. Att få till en bra hantering av avfall med möjlighet till källsortering underlättar för hyresgäster, ger en positiv effekt för miljön och sparar pengar.

Låt dina gamla matrester jobba för kretsloppet. De kan bli både biogödsel till odlingar och biogas till bussar.

Vill ni börja sortera matavfall i er fastighet?

Vi arbetar för att det ska bli möjligt att sortera matavfall i så många som möjligt av våra fastigheter. I första hand är det verksamheter och restauranger som erbjuds möjligheten till matavfallsinsamling, och en utökning sker successivt. Det matavfall som samlas in blir genom rötning till biogas och biogödsel och bidrar till det regionala kretsloppet.

Kontakta oss på felanmalan@micasa.se så ser vi över möjligheten för just er fastighet att börja.

Vad kan jag källsortera?

I våra fastigheter med miljörum kan följande fraktioner sorteras:

- Hushållsavfall
- Wellpapp
- Metallförpackning
- Plast (hård/mjuk)
- Pappersförpackningar
- Returpapp
- Glas (färgat/ofärgat)
- El-avfall
- Lysrör/lågenergilampor/glödlampor
- Batterier

Vi vill öka mängden insamlat matavfall

Micasa har de senaste åren jobbat aktivt med att öka mängden insamlat matavfall. Stockholms stad har som mål att fram till 2020 samla in 70 procent av den totala mängden matavfall, och för Micasas del innebär det 450 ton. Micasa har även satt ett mål att 90 procent av alla fastigheterna ska ha möjlighet till matfallsinsamling till 2020.

Dela på: