Avfall

Många olika boenden och verksamheter i fastigheterna genererar också mycket avfall. Att få till en bra hantering av avfall med möjlighet till källsortering underlättar för hyresgäster, ger en positiv effekt för miljön och sparar pengar.

Låt dina gamla matrester jobba för kretsloppet. De kan bli både biogödsel till odlingar och biogas till bussar.

Vad kan jag källsortera?

I våra fastigheter erbjuds följande fraktioner:

 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Wellpapp
 • Metallförpackning
 • Plast (hård/mjuk)
 • Pappersförpackningar
 • Returpapp
 • Glas, färgat
 • Glas, ofärgat

För direkthyresgäster, dessutom:

 • Ljuskällor (lysrör/lågenergilampor/glödlampor)
 • Mindre elavfall
 • Batterier
Dela på: