Historik om Väduren 16

Vädurens servicehus uppfördes 1979–80 av det kommunalägda Svenska Bostäder.

Kvarteret består av tre sammanbundna byggnadskroppar kring två gårdar. Det ritades av bolagets arkitektkontor och har av Stockholms Stadsmuseum betecknats som en god representant för sin tids arkitektur. 

Sedan 2004 ägs och förvaltas Väduren av Micasa Fastigheter. Åren 2009–2011 genomförde Micasa sitt ditintills största projekt varvid ett trygghetsboende skapades i den del som vetter mot Roslagsgatan och ett vård- och omsorgsboende mot Birger Jarlsgatan. Trygghetsboendet omvandlades i oktober 2017 till seniorbostäder.

Invändigt var förnyelsen genomgående med nya lägenheter, förbättrad tillgänglighet, ljusa material och konstnärlig utsmyckning. På taket byggdes en ny våning, utformat som ett lågenergihus med solceller och sedumtak. 

Vid Roslagsgatan låg här tidigare en envånings basarbyggnad med affärer och stadsdelens första biograf, Dixi. Gatunamnet fastställdes 1885, som en förenkling av Roslagstullsgatan från 1600-talet då den mynnade i en av stadstullarna. Kvartersnamnet är lika gammalt och åsyftar en fårhanne.

Dela på: