Mälteriet 2

Reimersudde seniorbostäder

 • Malteriet1
 • Mälteriet%202_1.jpg
 • Mälteriet%202_2.jpg
 • Mälteriet%202_3.jpg
 • Mälteriet%202_4.jpg
 • Mälteriet%202_5.jpg
 • Mälteriet%202_konst2.jpg
 • Malteriet1
 • Mälteriet%202_1.jpg
 • Mälteriet%202_2.jpg
 • Mälteriet%202_3.jpg
 • Mälteriet%202_4.jpg
 • Mälteriet%202_5.jpg
 • Mälteriet%202_konst2.jpg

I fastigheten Mälteriet 2 återfinns Reimersuddes seniorbostäder med 144 lägenheter är vackert beläget allra längst ut på Reimersholme. Udden är en riktig oas mitt i staden.

Till fastigheten hör fyra gemensamma, 50 kvm stora takterrasser med utsikt över staden, Mälaren och småbåtshamnarna på öarna bredvid. Övriga gemensamma ytor omfattar bland annat en gemensamhetslokal, gästlägenhet samt tvättstugor och gym.

En restaurang finns på entréplanet.

Läs mer om Reimersuddes seniorbostäder

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Övriga
Adress Vindragarvägen 16, 117 50 Stockholm
Stadsdel Södermalm
Område Reimersudde
Area BRA 17452 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

Konstnären Gunnar Nordström hade sin första separatutställning i Stockholm 1951. Efter att i decennier haft sin verksamhet på Södermalm fick han 1987 hyra ateljé vid Reimersuddes seniorboende. Snart fylldes korridorerna med Nordströms intensivt glödande, färgstarka tavlor. Ett trettiotal inköptes och hängdes på utvalda platser i boendet. Med anledning av det sade Nordström att ”I allmänna miljöer har konstnären ett ansvar att se till att människor mår bra. Konst har en funktion att ge trivsel och välbehag.”

Arne Jones skulptur på en av de utvändiga terrasserna har inte samma färgstyrka som Nordströms målningar. Kraften i Celsus ligger i den spiralformade uppåtsträvande rörelsen, ett motiv som Jones ofta återkom till. Skulpturen lär ha tillkommit som ett tävlingsförslag på 1960-talet men blev ståendes i Jones egen trädgård innan han visade den på en utställning på 1980-talet.

Arne Jones räknas till efterkrigstidens allra viktigaste skulptörer i Sverige. Han arbetade i flera olika material som keramik, stål och trä. Celsus är gjord som en hög smal betongpelare, med tydliga spår av gjutformens träribbor.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: