Historik om Pilträdet 14

Serafens äldreboende uppfördes av Stockholms läns landsting och stod färdigt 1993. 

Tio år senare gjordes en avancerad tillbyggnad då huset lyftes och en våning till sköts in. Idag rymmer äldreboendet 176 lägenheter samt bibliotek, café och konferensanläggning. Sedan 2004 ägs och förvaltas det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

De äldsta kvartersnamnen på Kungsholmen framgår av Tillaeis karta från 1733. Pilträdet är ett av ett tjugotal som fortfarande finns kvar. 1666 hade Edmund Gripenhielm byggt en malmgård. Senare anlade Urban Hierne en medicinalträdgård och Christoffer Polhem ett mekaniskt laboratorium på tomten. Mellan 1752 och 1980 drevs Serafens sjukhus. Planen är uppkallad efter Bolinders mekaniska verkstäder.

Kvarteret Pilträdet 14 ritades av FFNS. Idag har det under namnet Sweco vuxit till ett av landets största teknikkonsultföretag med verk-samhet över hela världen. K Bygg står som byggmästare till komplexet, vars röda tegelfasader ansluter arkitektoniskt till det något äldre servicehuset intill vid Bolinders Plan. Entrétaket bärs av fyra pelare varav två är prydda med gjutjärnsskulpturer av S Lundqvist.

Dela på: