Historik om Bygeln 5

År 1930 inköpte Stockholms stad Älvsjö gårds ägor, ett av många markförvärv runt staden. 

År 1941 togs beslut om byggande av tunnelbana och stadsbyggnadskontoret utarbetade en modell för hur de nya så kallade tunnelbanestadsdelarna skulle se ut; vid stationen ett centrum med handel och service och runt om bostäder för 10 000 personer. I november 1959 öppnades Rågsveds tunnelbanestation, som stadens 46:e, och vid Lucia samma år invigdes centrumanläggningen.

Torget var från början tänkt som en sedvanlig rektangulär plats men gavs av arkitekten Kell Åström (1920-2004) dess, bland Stockholms förorter unika, ovala bygelformade plan. Stadsdelens bostadsbebyggelse på ömse sidor om dalgången var då till största delen redan färdigställd. I början av 1980-talet kompletterades centrumhuset med en krans av fyra högre byggnader, med fastighetsbeteckningen Bygeln 5. De ritades av Åströms forne kompanjon Åke Ahlström (1918-2001) med en varierad och modulerad tegelarkitektur, och uppfördes av AB Stockholmshem. 1999 övertogs två av husen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Våren 2009 byggdes hälsoträdgårdar på terrasserna.

Dela på: