Historik om Vattumannen 31

Magdalenagården är ett sjukhem med 66 lägenheter för äldreboende. Det inrättades 1962 av Stockholms stads socialnämnd och byggdes om åren 1996 till 1998.

Sedan 2004 ägs och förvaltas det av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. På gården finns en stor brandmursmålning över Stockholm i fågelperspektiv, utförd av konstelever 1977.

Kvartersnamnet kan spåras tillbaka till 1649 då en viss Hans Brehmer erhöll fastebrev på en malmgård, sommarnöje för tidens välbeställda som ville ut från den trånga stadsholmen. Det äldsta belägget för Timmermansgatan är från samma tid och kan hänföras till timmermansorderns gård. Wollmar Yxkullsgatan har namn efter kung Karl IX:s hovmarskalk, som adlades 1625 och ägde hus och tomt vid gatan.

Magdalenagården ritades av arkitekterna Hans Åkerblad och Björn Howander och uppfördes av Sjölanders Byggnads AB. Huset präglas av fasadernas röda slätputs och skiffersten i bottenvåningen. Hörnläget har accentuerats genom entréns placering och fönstersättningen på bostadsvåningsplanen liksom genom burspråket mot Timmermansgatan över flera våningar, som tillkom vid en senare ombyggnad.

Dela på: