De gamlas hem 2

Stureby sjukhem

 • degamlashem1.jpg
 • degamlashem2.jpg
 • degamlashem3.jpg
 • degamlashem4.jpg
 • degamlashem6.jpg
 • degamlashem1.jpg
 • degamlashem2.jpg
 • degamlashem3.jpg
 • degamlashem4.jpg
 • degamlashem6.jpg

Stureby sjukhem består av 12 byggnader. Fastigheten byggdes 1935 och byggdes om 2002. Den innehåller vård- och omsorgsboende, förskola, storkök, bageri, kafé och konferens, apotek, tandläkare, vårdcentral och hemtjänst. Inom området finns också hyresgäster som bedriver hemsjukvård, förskola, gym med hälsoinriktning med mera.

Läs om fastighetens historik.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Tussmötevägen 169, 122 64 Enskede
Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör
Område Enskede
Area BRA 26 137 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Inne i sjukhusparken finns en vacker liten fontän och intill denna två stenskulpturer, som föreställer en tax och en tätting. Båda är bra exempel på det som beskrivits som konstnären Göran Langes skulpturala språk: ”…den rundade formens, en form som tycks inskriven i cirkeln eller ovalen”. Langes skulpturer från 1970-talet stämmer väl överens med sjukhemmets arkitektoniska formspråk, präglat av 1920-talets nordiska klassicism. Det vilar ett harmoniskt lugn över såväl skulpturerna som byggnaderna.

Göran Lange utbildade sig på Konstfack på 1950-talet och kom först att under många år bistå flera av tidens främsta skulptörer med stenhuggeriarbeten, innan han själv fick uppdrag med offentliga utsmyckningar. Langes skulpturer var naturalistiska och skapade med stor kärlek till naturen. Hans motiv var alltid djur, kvinnor och båtar.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: