Bra att veta om felanmälningar

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med felanmälningar och få tips.

Ärendenummer

Varje gång ett ärende registreras hos oss tilldelas det ett ärendenummer. Vid frågor om ett ärende, uppge aktuellt ärendenummer. Då kan vi snabbt återkoppla status för ärendet.

En del fel kräver flera besök

Ibland sker felsökning vid ett första besök och montering av reservdelar vid ett andra besök.

Anmäl alla fel, för att åtgärd ska kunna ske

För att Micasa ska kunna åtgärda felen och ha historiken för att planera underhåll behöver alla fel anmälas. Skulle ett fel återkomma behöver det anmälas varje gång det uppstår.

Micasas uppföljning av felanmälningar

Micasa har daglig kontroll på att felanmälningar åtgärdas på utsatt tid.

Återkoppling

När Micasa varit på plats för att åtgärda, mejlar teknikern en återkoppling till den e-postadress som uppgetts. Saknas återkoppling eller är åtgärd inte utförd inom uttalad tid, ring felanmälan.

Tips för verksamheter!

Samla alla felanmälningar tillsammans med återkopplingar i en
pärm på verksamheten. På så vis är det enkelt för all personal att ha överblick samt se historik och status för varje ärende. Notera gärna ärendenumren som ni får vid anmälan.

Dela på: