Stranninge 1

Tensta servicehus

 • Stranninge1.jpg
 • Stranninge2.jpg
 • Stranninge3.jpg
 • Stranninge4.jpg
 • Stranninge1.jpg
 • Stranninge2.jpg
 • Stranninge3.jpg
 • Stranninge4.jpg

Fastigheten är belägen strax intill Tensta centrum, nära t-bana och bussar. Här bedrivs ett gruppboende, stödboende och vård- och omsorgsboende samt en närakut, restaurang, dagverksamhet och samlingsrum.

Dagverksamheten i fastigheten ordnar olika aktiviteter och utevistelser på fastighetens gårdar. Här finns bland annat ett växthus, en gotlandsgunga, fontän och markbelysning.

Tensta servicehus återspeglar 1960-talets planerings- och arkitekturideal som rådde när det så kallade Miljonprogrammet förverkligades. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Elinsborgsbacken 3A-3B, 163 64 Spånga
Stadsdel Spånga Tensta
Område Spånga
Area BRA 17 464 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

Utomhus finns skulpturen Samspråk vid badet. Det är en 160 cm hög skulptur i brons på stensockel av konstnär Ansgar Almqvist(1889-1973).

Dessutom finns på innergården skulpturen Hero, en uthuggen tjur i granit står på en stor sten. Konstnär: Olof T. Ohlsson

Inomhus, mitt emot receptionen sitter en väggrelief av Azariz Mbatha. Det är en emaljmålning som består av nio ihopsatta plåtar.

 

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: