Historik om Lektionen 6

Kvarteret Lektionen i Hammarbyhöjdens består av en lägre entrébyggnad samt sex fyravånings punkthus, som tillsammans rymmer 105 lägenheter och några lokaler. 

Komplexet uppfördes 1987 av Svenska Bostäder, ritat av Marita Widehagen på bolagets arkitektkontor. År 2004 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Hammarbyhöjden utgjorde till långt in på 1900-talet en tämligen orörd landsbygd. Stadsdelen präglas i stor utsträckning av de bostadskvarter som växte upp på 1930-talet och har kallats "Den vita staden". Det är ett av de första och främsta exemplen på funktionalismens arkitekturideal med ljusa slätputsade smala lamellhus placerade direkt i skogsnaturen, till vilket 1980-talets kompletteringsbebyggelse anpassats.

Hammarbyhöjden förknippas med 1930-talets insikt att stadsplanering och bostadsbyggande var viktiga socialpolitiska frågor. De nybildade allmännyttiga bostadsbolagens första projekt genomfördes med byggande av barnrikehus i Hammarby. På 1980-talet inleddes ett förnyelseprogram, som gav möjlighet till barnfamiljer och äldre att bo kvar i stadsdelen. Tidaholm är en stad i Västergötland, känd för tändstickor.

Dela på: