Historik om Bandyklubban 5

Westertorp var en gång ett litet ensligt beläget arrendetorp, mellan nuvarande Södertäljevägen och Bjällervägen, som bara nåddes via en smal liten skogsväg. Det finns omnämnt i en husförhörslängd från 1782.

De södra delarna av dagens Västertorp ligger på mark som tillhörde Västberga gård, vars ägor 1935 inköptes av Stockholms stad.

1947 antogs en utbyggnadsplan för Västertorp, upprättad av den ryktbare arkitekten och stadsbyggnadsdirektören Sven Markelius. Den följde den schemaplan för nya tunnelbaneförorter som staden presenterat året innan, men det var första gången i Stockholm som biltrafik och gångvägar systematiskt separerades. När Västertorp var färdigbyggt 1950 var det ett av Stockholms största nya bostadsområden.

De södra delarna av Västertorp bebyggdes i huvudsak av de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Bandyvägens gruppboende uppfördes 1996 av Stockholms stad. Det är en typvilla från Götenehus, med fasader anpassade till kvarterets övriga villabebyggelse, som sedan byggts till. 2004 övertogs Bandyklubban 5 av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som förvaltar stadens omsorgsfastigheter.

Dela på: