Historik om Rio 8

Gärdets sjukhem med 109 lägenheter uppfördes av Stockholms stad 1968. 

Kvarteret ritades på Fastighetskontoret, med chefsarkitekt Nils Sterner som ansvarig, medan Yngve Kullenbergs Byggnads AB var byggmästare. År 2007 övergick ägandet till Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som redan tidigare skötte förvaltningen.

Gärdets sjukhem är ett stort komplex med flera byggnadsvolymer, som kontinuerligt moderniserats och byggts om efter förändrade behov. Med sina enkla strama former, och avsaknad av andra dekorativa inslag än avvikande struktur på den vita putsen vid fönsterpartier, motsvarar det sextiotalets rationella syn på arkitektur där funktionstänkande styrde utformningen.

Gärdet utgjorde historiskt kungliga jordbruks- och jaktmarker, senare militärt övningsområde, varför det förblev obebyggt ända till 1930-talet. Efter Gärdesavtalet 1928 mellan Kronan och staden flyttade militären sin verksamhet till Järvafältet. Många av kvartersnamnen vid Värtan syftar på hamnstäder i världen. Närheten till vatten har även inspirerat till flera gatunamn med anknytning till Stockholms skärgård.

Dela på: