Historik om Jungfru Lona

Hägersten är känt sedan 1400-talet som ett torp under Årsta gods. 

År 1894 inköptes gården och dess då stora ägor av företaget Olsson & Rosenlund. Med dem följde en kraftig expansion med industrier och spekulationsbyggande. Bland annat uppfördes småhus för försäljning på en höjd, som kom att kallas Axelsberg efter Axel Rosenlund.

År 1964 fastställdes en ny stadsplan för Axelsberg, som medgav exploatering med höga skivhus. Året efter öppnade tunnelbanestationen, som Stockholms 60:e i ordning, och ersatte spårvägen på linjen mot Sätra. 1983 lät det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem bygga Axelsbergs servicehus, ritat av FFNS Arkitekter med Roman Wozniak som ansvarig för byggnader och Jan Särg för markplanering.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB bildades 1999, som FB Servicehus, för att förvalta stadens omsorgsfastigheter. Axelsbergs servicehus ingick från start och har under 2000-talet delvis byggts om till ett modernt seniorboende. Kvartersnamnet kommer från Fredmans Epistel nr 9, av Bellman vars äldsta syster bodde på Hägerstens gård. Fredrik Kinmansson var en känd operasångare i början av 1800-talet.

Si på Jungfru Lona. Röda band på Skona.

Dela på: