Bolagsfakta

Micasa Fastigheter bildades 1999 och ägs av Stockholms stad.

Bolagsfakta i korthet

Antal fastigheter: 102
Antal vård- och omsorgsbostäder, servicehuslägenheter och LSS-boenden: 4 444
Antal seniorbostäder: 1 700
Antal lägenheter som hyrs av SHIS: 34
Övriga bostäder: 44
Yta bestånd: 943 200 kvadratmeter (bruttoarea)
Omsättning: 1,10 miljard kronor
Antal anställda: 114

Dela på: