Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Vi har bestämt oss. Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Och våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar.

Flera år av högkonjunktur inom byggbranschen i Sverige har lett till brist på arbetskraft och allt oftare förekommer misstankar om fusk, vilket bekräftas av myndigheter och branschorganisationer. Rapporter visar att den organiserade brottsligheten har fått fotfäste i branschen.

Tillsammans med Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) jobbar vi proaktivt och strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

- Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på schyssta villkor, säger Karl Frisell, chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för de anslutna bolagen.

Sund konkurrens på lika villkor

Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Våra entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även våra underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

Så här jobbar vi med Rättvist byggande

Arbetet med Rättvist omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning till kontroller på våra byggarbetsplatser:

 • Hela kedjan av entreprenörer ska vara kända och kontrollerade av oss.
 • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
 • Byggarbetsplatserna skyltas med Rättvist byggande. 
 • Kontroller på våra byggarbetsplatser görs oannonserat av säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS. De kontrollerar bland annat att de som jobbar på våra byggen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
 • Vi följer upp att alla entreprenörer uppfyller kontraktskraven.
 • Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som tar emot tips om brottslighet i byggbranschen.

När vi hittar avvikelser kontaktar vi huvudentreprenören och för en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Vi anmäler alltid lagbrott till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Breddad satsning ger större genomslag

Fler aktörer visar intresse för Rättvist byggande och sommaren 2019 tecknade Stockholmshem en gemensam avsiktsförklaring med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) för att jobba enhetligt och proaktivt tillsammans. I november 2020 anslöt sig även Micasa Fastigheter, som äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter, till Rättvist byggande. Vi har också ett gemensamt kontrakt med Scandinavian Risk Solution, SRS, som genomför kontrollerna på våra byggen.

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan fastighetsbolag i Stockholms stad, ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer: Micasa Fastigheter, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab), Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.
Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se

Mer information

Läs vår folder om Rättvist byggande. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss på rb@micasa.se

Fair building – ethical conditions for everyone

It is important to Stockholmshem that we build our housing in a safe and responsible manner. We take proactive measures against economic crime and follow up on all our contracts to make sure that every contractor and sub-contractor pay taxes and give their employees reasonable wages and working conditions. Everyone working on our construction sites should do so under fair conditions.

In collaboration with Scandinavian Risk Solutions, we conduct unannounced inspections on our construction sites, of for example:

 • Work permits
 • ID documents
 • ID06
 • Working conditions
 • Tax and employers’ contributions

Report errors and deficiencies

If you suspect that laws and agreements are not being followed, you can make an anonymous report to Fair Play Bygg, an independent organization that will forward the information to the responsible authority. Report to tipsa@fairplaybygg.se

 

Dela på: