Avfall

Hushållssopor

Släng endast väl förslutna hushållssopor i sopnedkastet, sopsugen eller i därför avsedda kärl. Om fastigheten har sopnedkast eller sopsug, se till att soppåsen är lagom stor, den får inte pressas in i sopnedkastet eller sopsugen, då riskerar den att fastna.

Kartonger får inte slängas i sopnedkastet eller sopsugen, utan sorteras som förpackning i miljö-/källsorteringsrummet.

Matavfall

Matavfallsinsamling finns tillgänglig vid de flesta av Micasas fastigheter. Undantag finns främst i fastigheter med sopsug där insamling kommer att bli möjlig 2024. Det matavfall som samlas in blir genom rötning till biogas och biogödsel.

Källsortering

Miljörum eller miljöstation för sortering av förpackningar och tidningar finns inom fastigheten. Sortera enligt skyltarna som sitter i anslutning till kärlen.

Grovsopor

Grovsopor lämnas på närmaste återvinningscentral.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas in på återvinningscentralens miljöstation, en mobil miljöstation eller genom egen avfallsentreprenör. Observera att verksamheter ansvarar för att uppfylla myndighetskrav för avlämning av farligt avfall. Hämtschema för den mobila miljöstationen hittar du på Stockholm vatten och avfall webbplats: Till mobila miljöstationen 

Sopsorteringens A-Ö

Stockholms stad har sammanställt information om hur olika sopor ska sorteras. Genom att sortera ditt avfall gör du miljön en tjänst. Maten som blev över från middagen kan till exempel bli till biogas som i sin tur kan driva stadens bilar och bussar.

Sorteringens A-Ö hittar du under rubriken Relaterade länkar. Denna finns också på Stockholm vatten och avfalls webbplats. 

Dela på: