Avfall

Hushållssopor

Släng endast väl förslutna hushållssopor i sopnedkastet, sopsugen eller i därför avsedda kärl. Om fastigheten har sopnedkast eller sopsug, se till att soppåsen är lagom stor, den får inte pressas in i sopnedkastet eller sopsugen, då riskerar den att fastna.

Kartonger får inte slängas i sopnedkastet eller sopsugen, utan sorteras som förpackning i miljörummet.

Källsortering

Miljörum eller miljöstation för sortering av förpackningar och tidningar finns inom fastigheten. Sortera enligt skyltarna som sitter i anslutning till kärlen.

Grovsopor

Grovsopor lämnas på närmaste återvinningscentral.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas in på återvinningscentralens miljöstation eller en mobil miljöstation. Hämtschema för den mobila miljöstationen hittar du på Stockholm vatten och avlopps webbplats: Till mobila miljöstationen 

Matavfall

Micasa arbetar för att det ska bli möjligt att sortera matavfall i så många som möjligt av våra fastigheter. I första hand är det verksamheter och restauranger som erbjuds möjligheten till matavfallsinsamling, och en utökning kommer att ske successivt. Det matavfall som samlas in blir genom rötning till biogas och biogödsel.

Sopsorteringens A-Ö

Stockholms stad har sammanställt information om hur olika sopor ska sorteras. Genom att sortera ditt avfall gör du miljön en tjänst. Maten som blev över från middagen kan till exempel bli till biogas som i sin tur kan driva stadens bilar och bussar.

Sorteringens A-Ö hittar du under rubriken Relaterade länkar. Denna finns också på Stockholm vatten och avlopps webbplats. 

Dela på: