Historik om Måsholmen 15

Skärholmens storcentrum invigdes i september 1968, under närvaro av prins Bertil. Tidigare samma år blev pensionärshotellet i kvarteret Måsholmen inflyttningsklart. 

Planeringen hade påbörjats 1964 när AB Svenska Bostäder fick i uppdrag av kommunen att genomföra Stockholms dittills största centrumanläggning och förortssatsning.

Svenska Bostäder är Stockholms största allmännyttiga bostadsbolag och hade länge även en egen arkitektavdelning, som ritade det mesta bolaget byggde. Ansvarig arkitekt för pensionärshotellet var Gunnar Andersson. Måsholmen utgörs av ett kvarterskomplex med flera byggnader av varierande höjd. Fasaderna är, liksom ursprungligen i hela Skärholmen, vitputsade med röda fönsterbandspartier av trä.

Under 1980-talet gjordes olika om- och tillbyggnader av kök, matsal, ungdomsmottagning och personalutrymmen. År 2004 övertogs kvarteret Måsholmen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, ett kommunalägt bolag med uppgift att förvalta stadens fastigheter för vård- och omsorgsboende. År 2009 påbörjades en successiv upprustning och modernisering av byggnaderna och förnyelse av verksamheten.

Dela på: