Filen 4

Hornstulls servicehus

 • filen1.jpg
 • filen2.jpg
 • filen3.jpg
 • filen4.jpg
 • filen5.jpg
 • filen6.jpg
 • filen7.jpg
 • filen8.jpg
 • filen1.jpg
 • filen2.jpg
 • filen3.jpg
 • filen4.jpg
 • filen5.jpg
 • filen6.jpg
 • filen7.jpg
 • filen8.jpg

I fastigheten som byggdes 1984 finns ett antal vanliga hyreslägenheter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Här finns också 88 servicehuslägenheter samt ett vård- och omsorgsboende med 90 platser som drivs av Bräcke Diakoni och Attendo.

Tellus fritidscenter har dagverksamhet i fastigheten. Här finns också restaurang, hårvård och fotvård. Helsa vårdcentral liksom Mansjouren finns i fastigheten.

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Servicehus,Vård och omsorgsboende
Adress Hornsgatan 127, 117 28 Stockholm
Stadsdel Södermalm
Område Hornstull
Area BRA 30 455 kvm
Hyresnivå 2:or 8 400-9 000, 3:or 9 200, 4:or 11 000-11 500 kronor/månad (2023 års hyresnivå). SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

Kuberna av Håkan Bengtsson är delar i ett större verk om 55 målningar, teckningar och skulpturer. Kuberna stod ursprungligen på Rio 8, där övriga verk finns.

På den inre gården i Hornstulls servicehus sitter en hare i naturlig storlek på en stor sten. Det är Bianca Maria Barmens skulptur i patinerad brons från 2010. Det har beskrivits hur hennes skulpturer utstrålar en drömsk gåtfullhet, med inspiration från egyptisk mytologi där djurgudar fick heliga drag. Haren har stor integritet och kan när som helst välja att försvinna. Barmen har inte för inte gett den titeln ”Passerande vän”.

Christian Partos fick uppdraget att skapa ett stängsel som skärmar av gården. Med Fence har har gjort ett mjukt böjande staket i rött där de övrehorisontella linjerna böjs och de vertikala stängerna nedtill följer en kurva. Konstnären liknar det vid ett lakan på tork i sommarvinden.

Ellisif Hals har arbetat med torrnålskollage i lager på lager. Motivmässigt är verken rika på symboler och historiska referenser. På en fondvägg vid entrén finns en digital och förstorad version av ett sådant kollage. Inflöde I & II har ytterligare en del med förstorade och formutfrästa elemant från samma bild.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: